2019 Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantı Çağrısı

01/07/2020 tarihinde toplanan ancak yasal çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenen, 2019 Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı, şirket faaliyetlerinden elde edilen sonuçları değerlendirmek ve gündemi görüşüp, gerekli kararları almak üzere 29/07/2020 tarihinde saat 10.00 da Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel Selçuklu KONYA adresinde yapılacaktır.