2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesi

Bera Holding A.Ş.'nin 01.07.2020 tarihli 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi ile Esas sözleşmeye göre Toplantı Asgari Nisabı olan % 25 çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle Yönetim Kurulunun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiştir.