Adaçal Yerli İmkanlarla Büyüyor

ADAÇAL YERLİ İMKANLARLA BÜYÜYOR
 
Bera Holding'e bağlı olarak Afyon'da faaliyet gösteren Adaçal kireç fabrikası, Türkiye'de PCC üretimi yapan tek firma olarak göze çarpıyor. Yerli imkanlarla büyümeye devam eden Adaçal, Ar-Ge Merkezi Belgesi almaya da hak kazandı.
 
Üretim ve ticari hayatına 2000 yılında başlayan ve holdingin, bölgenin yatırım talebini, bölgenin imkanlarıyla birlikte değerlendirmesi sonucunda 250 ton /gün üretim kapasiteli bir fabrika olarak kuruldu. Adaçal Kireç Fabrikası, yüksek derecede saf CaCO3 yataklarına ev sahipliği yapan Adaçal dağının eteğinde kurulması nedeniyle de Adaçal ismini aldı.
 
İSTİHDAM İÇİN UMUT OLDU
 
Adaçal A.Ş kurulumundan itibaren; insana, yerli olmaya, yerel kaynaklara, çevreye, yenilik ve teknolojik gelişmelere değer vererek,   Kurulduğu dönem için bölgenin tek fabrikası, tek kurumsal işletmesi olması nedeniyle göç veren ilçe için oluşturduğu istihdam fırsatlarıyla bir umut oldu. Yenilikçi ve teknolojiye önem vermesiyle aynı zamanda kalifiye istihdama da kapı açtı. Okumuş gençlerin de bölgede kalması için gerekçe oldu. Ayrıca hizmet içi eğitimlerle mevcut personelin yetişmesine, yeni yetenekler kazanmasına çalışılması da ayrı bir değer olarak ifade edilebilir.  
 
TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK ENDÜSTRİYEL PCC TESİSİNİ ADAÇAL KURDU
 
Kurulumundan itibaren Adaçal, tüm faaliyetlerinde yerli imkanlar kullanma cesaretini sergileyerek çalıştığı kulvarlarda yerli markaların oluşmasına ciddi katkı sağladı. Bölgenin madencilik açısından zengin olması nedeniyle maden işlerine ayrı bir önem verdi. Hedef sektörleri arasında, boya, plastik, kağıt, kimya gibi sektörler olan Adaçal, bu sektörlerle de iligili; CaCO3, Talk, kaolen, sepiyolit, bentonit, gibi minerallerin maden sahalarının keşfedilmesi, bu minerallerin zenginleştirilmesi gibi konulara özel ilgi gösteriyor. PCC (Çöktürülmüş Kalsiyum Karbonat) yatırımı, bu yaklaşımın en iyi örneklerinden biridir. Türkiye'nin ilk ve tek endüstriyel PCC tesisini Adaçal kurdu. Türkiye'de maalesef yaygın olan “çıkar sat” madencilik anlayışına inat, bir değer olarak gördüğü madenlerimizin katma değerli ürünlere dönüşmesine katkı sağlamaya çalıştı. 
 
SANAYİ KURULUŞLARININ İSTEDİĞİ ÜRÜNÜ DE SAĞLIYOR
 
Entegre bir tesis olmasının verdiği avantajı da kullanarak; üretimini, doğaya zararlı atık maddelerini yok denecek boyutlarda tutabiliyor. Ayrıca, kireç üretiminde kaçınılmaz olarak açığa çıkan CO2'i, PCC üretiminde kullanmak suretiyle CO2 emisyonuna katkı sağlıyor. İnşaat ve endüstride çok geniş bir kullanım alanı olsa da kireç ucuz bir meta olarak görülmektedir. Adaçal A.Ş bu yaklaşımdan farklı olarak kireci endüstriyel bir hammadde kabul etmiş, adım adım kirece katma değer kazandırmak suretiyle yoluna devam etmektedir.
 
 Adaçal, Altın- gümüş işletmeleri, Cam - Cam elyaf işletmeleri, demir- çelik fabrikaları, Arıtma tesisleri gibi yüksek tonajlarda ve belli kalite parametreleri dahilinde CaO ve Ca(OH)2 kullanan seçkin sanayi kuruluşlarımıza hizmet veriyor. Ürün ve hizmet beklentilerine gereken hassasiyeti göstermek suretiyle sanayi kuruluşlarının istediği ürünü de sağlıyor.
 
633. AR-GE MERKEZİ ÜNVANINI ADAÇAL ALDI
 
Adaçal'ın kireçten ürettiği PCC; Avrupa, Amerika ve Asya'nın sanayisi gelişmiş ülkelerinde özellikle boya, plastik, kağıt ve kimya sektörlerinde istenen kaliteyi daha ucuza sağlamak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda çevreye de duyarlı olan bu ürünün üretimi ileri teknoloji gerektirmektedir. Teknolojinin Türkiye'ye kazandırılmasıyla birlikte içinde SEM elektron mikroskobu da olan güçlü bir laboratuvar kuruldu.
 
PCC kullanımı için hedef sektörlerin kullanımındaki sorunları aşmak ve sektörlerin PCC'yi kullanımlarına yenilikler getirmek suretiyle katkı sunmak hedeflendi. Bu çerçevede, boya çalışma grubu, plastik çalışma grubu gibi çalışma grupları ve bu çalışma grupları için laboratuar oluşturuldu. Tüm bu çalışmaları toparlayıcı olması, bilimsel yaklaşımlarla kaynaklarının değerlendirilmesi ve sorunların çözümünde katkı sağlaması amacıyla Ar-Ge Merkezini kurdu. Sanayi bakanlığımızın onayıyla, ülkemizin 633. Ar-Ge merkezi unvanını Adaçal aldı.