Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Genel Aydınlatma Metni

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Bera Holding Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri;

Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket'imiz tarafından çeşitli yöntemler kullanılarak, mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz;

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Bera Holding tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:

Bera Holding'in yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket'imizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;
Bera Holding'in kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması;
Bera Holding'in hissedarlarının takibi, hissedarlarının ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması;
Bera Holding ve Holdinge bağlı Şirketlerinin insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanmasına, planlanmasına ve icrasına destek olunması;
Bera Holding'in, Holdinge bağlı Şirketlerin ve iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması;
Bera Holding'in ve Holding'e bağlı Şirketlerin, ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması.
Kişisel verilerinizin Şirket'imiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, www.beraholding.com.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz “Bera Holding Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında “ açıklanmıştır

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıldığı;

Toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK'nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Bera Holding tarafından aşağıda yer alan amaçlarla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Holdinge bağlı Şirketlere, yurt içinde ve yurt dışında doğrudan veya dolaylı iştirakimiz bulunan şirketlere, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilmektedir:

Bera Holding'in yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket'imizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;
Bera Holding'in kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması;
Bera Holding ‘in hissedarlarının takibi, hissedarlarının ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması;
Bera Holding ve Holdinge bağlı Şirketlerin, insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanmasına, planlanmasına ve icrasına destek olunması;
Bera Holding'in, Holdinge bağlı Şirketlerin ve iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması, sözleşmelerdeki edimlerin yerine getirilmesi;
Bera Holding'in, Holdinge bağlı Şirketlerin ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması.
Kişisel verilerinizin, Şirket'imiz tarafından aktarılması konusunda detaylı bilgilere, www.beraholding.com.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz Bera Holding Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında yer verilmiştir.


Veri Sahibi Olarak KVKK'nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız;

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK'nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.beraholding.com.tr internet adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu' nu kullanarak iletebilirsiniz.


Şirket'imiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.


BERA HOLDİNG A.Ş. İŞTİRAKLERİ;


Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Adaçal Endüstriyel Mineraller Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Bera Turizm İnşaat Seyahat Ticaret Anonim Şirketi

Divapan Entegre Ağaç Panel Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Hisar Madencilik ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Kombassan Giyim Gıda Turizm Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

Karsu Çamlıca Köyü Su İşletmeleri Anonim Şirketi

Koveka Konya ve Karaman Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

Golda Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Komyapı Hazırbeton Prefabrik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Kongaz Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Muratlı Karton Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

MPG Makine Prodüksiyon Grubu Makine İmalat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Sc Rulmenti S.A. Barlad

MZK Shopping Complex Limited Company

New Mgm Manufacturer Private Limited Company

DOLAYLI İŞTİRAK GRUP FİRMALARI ;

Anadolu Lpg Temin Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Anadolu Rulman İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

 

 

BERA HOLDİNG KVKK KİŞİSEL VERİ SAKLAMA ve İMHA POLİTİKASI