2021 Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantı Sonuçları

Bera Holding A.Ş.

2021 Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantı Sonuçları

Bera Holding Anonim Şirketi’nin 24/05/2022 tarihinde yapılması gereken 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda kanuni toplantı nisabı sağlanamadığından toplantı ertelenmiş olup, 2.Toplantı, 23/06/2022 tarihinde saat 13:30’da Nişantaş Mah. Dr. M. Hulusi Baybal Cad. No:9 Bera Otel Selçuklu / Konya adresinde Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğünün 22/06/2021 tarih ve E-36570854-431.03-00075831250 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Mustafa Çağlayan ve Sn. Hülya Çalışır Türe gözetiminde açılmıştır. Toplantıda Bağımsız Denetim Kuruluşu Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi’ni temsilen Sn. Velican Arslan hazır bulunmuştur.

2. Toplantı Sonuç dokümanlarına ulaşmak için Lütfen Tıklayınız.!