KAP-Özel Durum Açıklamaları

2021 Yılı
2020 Yılı
2019 Yılı
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

KAP-Özel Durum Açıklamaları / 2013

2013 Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Teklifi
KH KAR DAĞITIM TABLOSU 2013 | 10.03.2014
Grup Şirketimiz Bera Turizm A.Ş.'nin Finansal Duran Varlık alımı Hk. | 19.11.2013
Grup şirketimiz Bera Turizm A.Ş.'nin Otel hisse alımı hususunda görüşmelere başlaması hk. | 18.11.2013
Herhangi bir Otoriteye Mali Tablo verilmesi hk. (2013-3 Geçici Vergi) | 14.11.2013
KOMHL 2013 3. Dönem Gelir Tablosu | 14.11.2013
İştirakimiz Karsu A.Ş.de Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Görevden ayrılma ve yerine atama hk | 09.10.2013
Olağanüstü Fiyat ve Miktar hareketleri hk | 28.08.2013
SPK 2396 Sayılı Yazıya Cevap | 27.08.2013
SPK 29 07 2013 Tarih ve 2396 Sayılı Yazısına Cevap | 27.08.2013
2013- 2. Dönem Sorumluluk Beyanı
2013 2. Dönem Gelir Tablosu (Herhangi Bir otoriteye Mali Tablo verilmesi) | 16.08.2013
EK: KOMHL 2013 2 Dönem Gelir Tablosu | 16.08.2013
Bedelsiz Pay Hak Kullanım Tarihi | 30.07.2013
Bedelsiz Sermaye Artırım İhraç Belgesi | 30.07.2013
EK: İhraç Belgesi | 30.07.2013
Bedelsiz Sermaye Artırım Spk Başvuru Sonucu | 30.07.2013
Komiteler Kurulması Hk. | 27.06.2013
EK: Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esaslar
EK: Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Esasları
EK: Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları
Çıkarılmış Sermaye Artırımının Kurul Kaydına Alınması Hk. | 12.06.2013
2012 yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantı Tutanak ve Ekleri İlanı | 12.06.2013 (Genel Kurullar Linkinden Takip Ediniz.)
EK KOMHL-1
EK KOMHL-2
EK KOMHL-3
EK KOMHL-4
EK KOMHL-5
EK KOMHL-6
EK KOMHL-7
Olağanüstü Fiyat Miktar Hareketleri Hk. | 06.06.2013
EK: Genel Kurul Tescil Belgesi
Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Düzeltme | 06.06.2013
Yönetim Kurulu Görev Dağılımı | 06.06.2013
2012 yılı Olağan genel Kurul Tescili | 06.06.2013
Bağımsızlık Beyanı | 04.06.2013
Ek : Bağımsızlık Beyanı
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi | 14.05.2013
EK : 2013 1. Dönem Gelir Tablosu
2012 Olağan Genel kurul Toplantı Nisabı Sağlanamaması Nedeniyle Erteleme Hk. | 07.05.2013
2012 Olağan Genel kurul 2. Toplantısına Çağrı Hk | 07.05.2013
2012 Faaliyet Raporu Düzeltme | 16.04.2013
2012 Genel kurul Bilgilendirme Hk. | 15.04.2013
Bilgilendirme-Kardağıtım-Ücretlendirme Politikası Hk | 15.04.2013
Etik Kurallar Hk. | 15.04.2013
2012 Finansal Tablolar Sorumluluk Beyanı | 12.04.2013
Esas Sözleşme Tadiline İlişkin T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izni Hk. | 10.04.2013
2013 Bağımsız Denetçi seçimi Hk. | 08.04.2013
Kayıtlı Sermaye Tavan artırımı SPK onayı | 03.04.2013
Esas Sözleşme Tadilatına ilişkin SPK uygun görüşü | 03.04.2013
Denizbank A.Ş. İşletme ve Yatırım Kredisi Grup Limit Tahsisi Hk. | 01.03.2013
Grup firmalarımızın açık artırma yoluyla Gayrimenkul satışı Hk. | 20.02.2013
4. Dönem Vergi Beyannamesi Verilmesi Hk | 18.02.2013
Ek: 2012 4.Dönem Gelir Tablosu | 18.02.2013
Grup şirketimize yapılan vergi ceza tarhiyat dava sonucu Hk | 08.02.2013
Tasfiye Halindeki Grup şirketlerinin Fesih Genel Kurul sonuçları hk | 04.02.2013
Grup Firmalarımızdan Komyapı A.Ş. Genel Müdürünün görevden ayrılması Hk. | 04.02.2013
Şirket Aleyhine açılmış ortak alacak davaları güncellemesi ve Sermaye Piyasası Kurulunun 10/01/2013 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-115.02-39-199 sayılı yazısına istinaden cevap Hk.
Anasözleşmenin yenilenen SPK ve TTK'na uyumunun sağlanması için tümü üzerinde değişiklik yapılması hk. | 25.01.2013