KAP-Özel Durum Açıklamaları

2021 Yılı
2020 Yılı
2019 Yılı
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

KAP-Özel Durum Açıklamaları / 2014

II-15.1 Özel Durumlar Tebliğinin 23. Maddesinin 7. Fıkrası gereğince Davalar Bilgi Güncelleme | 17.11.2014
Herhengi Bir Otoriteye mali Tablo verilmesi 2014-3. Dönem | 13.11.2014
Ek : KOMHL 2014 3 Donem Gelir Tablosu | 13.11.2014
Dava Bilgi Güncelleme | 30.08.2014
2014 yılı 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Gelir Tablosu Verilmesi | 14.08.2014
Ek : KOMHL 2014 2 Dönem Gelir Tablosu
Değerleme raporu | 24.07.2014
Ek : 2014 Konsolide Değerleme Raporu | 24.07.2014
Grup şirketlerimizin İSO ikinci Beşyüz Sanayi şirketi listesinde yer alması hk. | 23.07.2014
Grup Şirketimiz Anadolu Rulman A.Ş. de grev başlaması hk. | 23.07.2014
30.06.2014 KAP Dava Bilgi Güncellemesi | 14.07.2014
08.07.2014 Basında Çıkan Haberler Hk. | 08.07.2014
Basında Çıkan Haberler Forbes Haziran 2014 | 03.06.2014
Medikal A.Ş. İştirak Pay Devri | 22.05.2014
Dava Bilgi Güncelleme| 15.05.2014
Kommersan A.Ş. Aktif Varlık Satış Güncelleme | 14.05.2014
Adres Değişikliği | 14.05.2014
Denizbank Kredi Limit Güncellemesi | 09.05.2014
2013 Genel Kurul 2. Toplantı Tescili | 06.05.2014
Pay Geri Alımı Hususunda Yönetim Kurulunun Yetkilendirilmesi | 06.05.2014
Grup şirketlerimizin iştirak pay devri ve varlık satış görüşmeleri Hk. | 29.04.2014
Grup Maddi Duran Varlık Ekspertiz Değerlemesi Hk. | 18.04.2014
Olağanüstü fiyat miktar hareketleri hk. | 10.04.2014
2013 Yılı Olağan genel kurul Toplantısının Ertelenmesi Hk | 08.04.2014
Ek : Hazirun Listesi | 08.04.2014
Ek : Erteleme Tutanağı | 08.04.2014
SPK İPC'na karşı dava açma hakkının kullanılmaması | 07.04.2014
2014 yılı Bağımsız Denetçi seçimi | 20.03.2014
Kar Dağıtım Politikası Yenileme | 10.03.2014
Ek KAR DAĞITIM POLİTİKASI | 10.03.2014
Yatırımcı İlişkiler Bölümü Oluşturulması ve Yetkili Atama | 10.03.2014
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı | 10.03.2014
Ek : KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI | 10.03.2014
SPK İPC Ödeme KAP Bildirim | 05.03.2014
Ek : SPK İPC Ödeme KAP Bildirim
Ek : İPC Ödeme Belgesi
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo verilmesi (2013-4. Geçici Vergi) | 17.02.2014
Ek : KOMHL 2013 4. Dönem Gelir Tablosu
Davalara İlişkin Bilgi Güncellemesi | 13.02.2014
SPK İdari Para Cezası Bildirim Tutanağı hk. | 06.02.2014