KAP-Özel Durum Açıklamaları

2021 Yılı
2020 Yılı
2019 Yılı
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

KAP-Özel Durum Açıklamaları / 2017

Bedelsiz Sermaye Artırım SPK Başvuru Hk. / 25.12.2017
Ek-1 Bedelsiz Sermaye Arttırım Yönetim Kurulu Kararı / 20.12.2017
Ek-2 Sermaye Artırım SPK başvuru kararı / 25.12.2017
Ek-3 Esas Sözleşme Tadil kararı / 25.12.2017
Bedelsiz Sermaye Arttırım Yönetim Kurulu Kararı / 20.12.2017
Bedelsiz Sermaye Arttırım Kararı / 20.12.2017
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hakkında Açıklama / 11.12.2017
Grup Şirketimiz Komyapı A.Ş. İç kaynaklardan Sermaye Artırımı Hk. / 07.12.2017
Komal A.Ş. Ticari Faaliyetlere Son Verilmesi hk . / 30.11.2017
Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hakkında Açıklama Hk. / 16.11.2017
Grup şirketimiz Komel A.Ş. (Kırıkkale - Karaman) Taahhüt Sözleşmeleri Hk. / 15.11.2017
Ortaklar Dava Bilgi Güncellemesi (31.10.2017) / 14.11.2017
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi 2017 3. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi / 14.11.2017
BERA 2017 3.Dönem Geçici Gelir Tablosu / 14.11.2017
Grup şirketimiz Kompen A.Ş. (İstanbul Kentsel Dönüşüm) İş alımı hk / 06.11.2017
Adaçal A.Ş. Ar-Ge Merkezi Hk / 29.09.2017
Ortaklar Dava Bilgi Güncellemesi (30.08.2017) / 15.09.2017
Kompen Erzurum TOKİ İş Anlaşması Feshi hk. / 24.08.2017
30.06.2017 Bağımsız Denetimden Geçmiş Finansal Tablo ve Dipnotlar Hk. / 21.08.2017
30.06.2017 Konsolide Faaliyet Raporu Hk. / 21.08.2017
BERA Holding 2017-2. Dönem Gelir Tablosu Hk. / 14.08.2017
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi 2017-2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki Gelir Tablosu Hk. / 14.08.2017
ISO 2016 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu Sıralamasında Grup Şirketlerimiz Hk / 20.07.2017
Ortaklar Dava Bilgi Güncelleme 30.06.2017 / 14.07.2017
Bera A.Ş. Mevlana Otel Faaliyet Sona Erme Hk / 12.07.2017
Bağımsız Denetleme Kuruluşu tescil ve ilanı / 13.06.2017
Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Komiteler / 05.06.2017
Ünvan Tadili Tescili / 05.06.2017
Kayıtlı Sermaye Tavan Süre Uzatım Tescili / 05.06.2017
Grup şirketimiz Kompen A.Ş. (TOKİ-Zonguldak) İş alımı Hk. / 02.06.2017
Grup Şirketimiz Kompen A.Ş. (TOKİ-Erzurum) İş alımı Hk / 02.06.2017
Esas Sözleşme Tadillerinin Genel kurul tarafından Kabulü Hk / 24.05.2017
Kayıtlı Sermaye Tavan İşlemlerine İlişkin Bildirim Hk. / 24.05.2017
SPK Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Onaylı Tadil Tasarısı Hk. / 24.05.2017
İştirakimiz Komyapı A.Ş. Maddi Duran Varlık Satışı hk / 15.05.2017
KOMHL 2017 1. Dönem Gelir Tablosu / 15.05.2017
Herhangi Bir Otoriteye Mali tablo Verilmesi 2017-1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki / 15.05.2017
Ortaklar Dava Bigi Güncelleme 30.04.2017 / 15.05.2017
Kombassan A.Ş. Maddi Duran Varlık Satış Açıklaması SPK Özel Durumlar Tebliği 26-1 md. İstinaden Yenileme/ 05.05.2017
Bera A.Ş. Maddi Duran Varlık Satış Açıklaması SPK Özel Durumlar Tebliği 26-1 md. İstinaden Yenileme/ 05.05.2017
Bera A.Ş. Maddi Duran Varlık Satış Açıklaması SPK Özel Durumlar Tebliği 26-1 md. İstinaden Yenileme/ 05.05.2017
Kombassan A.Ş. Duran Varlık Satışı Hk./ 04.05.2017
Bera A.Ş. Duran Varlık Satışı Hk./ 04.05.2017
Kompen A.Ş. TOKİ İş alımı ( Şırnak-Cizre) Hk./ 02.05.2017
KOMHL 2016 Yılı Kurumlar Vergi Beyannamesi Gelir Tablosu Hk./ 02.05.2017
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi 2016 Yılı Kurumlar Vergi Beyannamesi Eki Hk./ 02.05.2017
01.01.2016 - 31.12.2016 Dönemine ait Konsolide Finansal Rapor Düzeltmesi Hk./ 05.04.2017
Grup Şirketimiz Kompen A.Ş. İş Alımları Hk./ 31.03.2017
2017 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi hk./ 27.03.2017
Esas Sözleşme Tadil Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Onayı Hk./ 20.03.2017
SPK Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Onaylı Tadil Tasarısı/ 20.03.2017
Yönetim Kurulu Tüzel kişi Üye Temsilci Görevden Ayrılma Hk./ 15.03.2017
Dava Bilgi Güncellemesi Hk./ 14.03.2017
Esas Sözleşme Tadil SPK Onayı Hk./ 13.03.2017
SPK Onaylı Esas Sözleşme Tasarısı/ 13.03.2017
Kayıtlı Sermaye Tavanı Süre Uzatımı SPK Onayı Hk./ 13.03.2017
Grup Şirketimiz MPG A.Ş. Ar-Ge Merkezi Belgesi Hk./ 03.03.2017
Grup Şirketimiz Komel A.Ş. İzmir-Tire Toki İş Alımı Hk. / 24.02.2017
Grup Şirketimiz Komel A.Ş. Sarayönü Toki İş Alımı Hk. / 17.02.2017
Grup Şirketimiz Komel A.Ş. Beyşehir-Huğlu Toki İş Alımı Hk. / 17.02.2017
Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin SPK Başvurusu / 15.02.2017
Esas Sözleşme Tadil Tasarısı / 15.02.2017
Esas Sözleşme Tadillerine İlişkin SPK Başvurusu / 15.02.2017
Kombassan Holding (KOMHL) 2016 Yılı 4. Dönem Gelir Tablosu / 14.02.2017
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi 2016-4.Dönem HK. / 14.02.2017
Grup Şirketimiz Komgıda A.Ş. Ünvan tadilatı HK. / 07.02.2017
Yönetim Kurulu Üye Atama, Görev Dağılımı ve Komiteler HK. / 03.01.2017
Dava Bilgi Güncelleme / 31.12.2016