KAP-Özel Durum Açıklamaları

2021 Yılı
2020 Yılı
2019 Yılı
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

KAP-Özel Durum Açıklamaları / 2018

Olağan dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hakkında Açıklama / 07.12.2018
Komyapı A.Ş. Hazırbeton Şube Faaliyetinin Sona Erdirilmesi hk. / 30.11.2018
Grup Şirketimiz Yatırım Bilgi Güncellemesi Hk. / 27.11.2018
Davalara İlişkin Bilgi Güncellemesi 31.10.2018 / 14.11.2018
BERA 2018-3. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki / 14.11.2018
Herhangi Bir Otoriteye Mali tablo Verilmesi 2018-3. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki / 14.11.2018
Yönetim Kurulu Üyeliğine Atama Hk. / 20.09.2018
Davalara İlişkin Bilgi Güncellemesi 31.08.2018 / 14.09.2018
Grup Şirketleri Arasında Birleşme İşlemi hk.(Golda-Taç) / 04.09.2018
BERA 2018 2 Dönem Gelir Tablosu / 14.08.2018
Herhangi Bir Otoriteye Mali tablo Verilmesi 2018-2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki / 14.08.2018
İSO 2017 Yılı İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesinde Yer Alan Grup Şirketlerimiz Hk. / 16.07.2018
Davalara İlişkin Bilgi Güncellemesi 30.06.2018 / 16.07.2018
2018 Maddi Duran Varlık Değerleme Raporu Hk / 28.06.2018
2018 Konsolide Değerleme Raporu Hk. / 28.06.2018
Esas Sözleşme 8. madde tadil TTSG ilanı hk / 20.06.2018
Yönetim Kurulu ve Komiteler / 29.05.2018
2018 Bağımsız Denetim Kuruluşu Tescili Hk. / 29.05.2018
Kayıtlı Sermaye artışını içeren Esas sözleşme 8. Madde Tadilinin Tescili hk. / 29.05.2018
Kayıtlı Sermaye Tavan Artışını içeren Esas sözleşmenin 8. Madde Tadilinin Genel Kurulca Kabulü hk. / 24.05.2018
2018 Yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Genel Kurulca Onaylanması hk. / 24.05.2018
2017 Yılı Dönem karının Kullanımına İlişkin Genel Kurul Kararı hk. / 24.05.2018
BERA Holding 2018 1. Dönem Gelir Tablosu / 17.05.2018
Herhangi Bir Otoriteye Mali tablo Verilmesi 2018-1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki / 17.05.2018
Davalara İlişkin Bilgi Güncellemesi 30.04.2018 / 14.05.2018
MPG A.Ş. Sözleşme Güncelleme Hk. / 08.05.2018
BERA 2017 Kurumlar Vergisi Beyanname Eki Gelir Tablosu / 27.04.2018
Herhangi Bir otoriteye Mali Tablo Verilmesi (2017 Yılı Kurumlar Vergi Beyannamesi Eki) / 27.04.2018
SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Tasarısı / 06.04.2018
Esas Sözleşme Tadil SPK Onayı / 06.04.2018
Esas Sözleşme 8. Madde Tadil (Kayıtlı Sermaye Tavan Artırım) SPK Onayı Hk. / 06.04.2018
Grup Şirketimiz Komyapı A.Ş. (Kemalpaşa) Maddi Duran Varlık satışı Hk / 29.03.2018
2018 Mart Analist Bilgilendirme Sunumu Hk. / 29.03.2018
BİLGİLENDİRME SUNUMU / 29.03.2018
Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı Hakkında / 28.03.2018
Esas Sözleşme Tadil tasarısı / 28.03.2018
Esas Sözleşme 8. madde Tadil SPK Başvurusu Hk / 27.03.2018
Esas Sözleşme Tadil Tasarısı / 27.03.2018
Maddi Duran Varlık Değerlemesi Hk / 26.03.2018
Kompen A.Ş. (Konya Ereğli) İş alımı Hk / 23.03.2018
2018 Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi hk. / 21.03.2018
Davalara İlişkin Bilgi Güncellemesi 28.02.2018 / 14.03.2018
Yönetim Kurulu 2017 Yılı Kar dağıtım Teklifi / 12.03.2018
KAP-Özel Durum Açıklamaları 2018Bedelsiz sermaye Artırım Tescili Ek Açıklama / 23.02.2018
YÜRÜRLÜKTEKİ HOLDİNG ESAS SÖZLEŞMESİ (2018) / 22.02.2018
Esas Sözleşme Güncelleme / 22.02.2018
Bedelsiz sermaye Artırım Tescili / 22.02.2018
Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü Tescil Belgesi / 22.02.2018
Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hakkında Açıklama / 20.02.2018
Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hakkında Açıklama / 20.02.2018
BERA 2017-4.Dönem Gelir Tablosu / 19.02.2018
Herhangi Bir Otoriteye Mali tablo Verilmesi 2017-4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki / 19.02.2018
Bedelsiz Sermaye Artırım Duyurusu / 13.02.2018 - Bedelsiz sermaye Artırım Tescili Ek Açıklama / 23.02.2018
Bedelsiz Sermaye Artırım Duyurusu / 13.02.2018 - Bedelsiz sermaye Artırım Tescili Ek Açıklama / 23.02.2018
Bedelsiz Sermaye Artırım Duyurusu / 13.02.2018 - Bedelsiz sermaye Artırım Tescili / 22.02.2018
Bedelsiz Sermaye Artırım Duyurusu / 13.02.2018 - Bedelsiz Sermaye Artırım Verilecek Menkul Kıymet ISIN Kodu ve Nevi hk. / 14.02.2018
Bedelsiz Sermaye Artırım Duyurusu / 13.02.2018 - Sermaye Artırım başvurusu SPK onayı ve Bedelsiz Pay Dağıtım Tarihi KAP açıklaması / 13.02.2018
Bedelsiz Sermaye Artırım Duyurusu / 13.02.2018 - SPK Onay Yazısı / 13.02.2018
Bedelsiz Sermaye Artırım Duyurusu / 13.02.2018 - İhraç Belgesi / 13.02.2018
Bedelsiz Sermaye Artırım Duyurusu / 13.02.2018 - Onaylı Esas Sözleşme Tadil Tasarısı / 13.02.2018
Bedelsiz Sermaye Artırım SPK Onayı / 09.02.2018
SSM Kap Açıklama izin yazısı / 22.01.2018
MPG Sözleşme Kap Açıklama Erteleme YKK / 22.01.2018
Grup Şirketlerimizden MPG A.Ş. Sözleşmesi hk / 22.01.2018
Davalara İlişkin Bilgi Güncellemesi 31.12.2017 / 15.01.2018
Komel A.Ş. (Konya Selçuklu) TOKİ iş sözleşmesi hk. / 10.01.2018