İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi

İçsel bilgiye erişimi olan kişiler, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23.01.2014 tarih ve 28891 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Özel Durumlar Tebliği’nin (ll-15.1) 7. Maddesi kapsamında MKK’ya bildirilmektedir.