Riskin Erken Saptanması Komitesi

Holding Yönetim Kurulunun 27.06.2013 tarihli kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ hükümleri kapsamında Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesinde görev almak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Dr. Tahir AYAR ‘ın Komite Başkanı olarak, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Haşim ŞAHİN ve Finans Direktörü Faruk GÜNEŞ'in Komite üyeleri olarak seçilmişlerdir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi;

a) Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar. b) Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

KOMİTE BAŞKANI
Dr. Tahir AYAR (BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ )


12.04.1950 Akçakoca DÜZCE doğumludur.

1974 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (İDMMA) Lisans Makina Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Türkiye

1982 yılında Polytechnic Üniversitesi – Brooklyn-NewYork'da Makine Mühendisliği dalında master yapmıştır.

1984 yılında Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, NewYork'ta Uygulamalı Mekanik dalında yüksek lisans yapmıştır. Kompozit malzemelerin yapısal ve mekanik analizleri konularında çalışmalar yürütmüştür.

1988 yılında Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, NewYork'tan Yönetim Ekonomisi dalında doktorasını yapmıştır. Ekonomi Yönetim ile Endüstri ve Üretim Mühendisliği alanlarına odaklanmıştır.


Mesleki ve Akademik Tecrübeler

2016-2017 Amerikan Şark Üniversitesi (AUS) – Birleşik Arap Emirlikleri

– Mühendislik Ekonomisi

– Endüstriyel Güvenlik

– Mühendislik Yönetimi

1999 – 2016 Kral Fahd Petrol ve Meralleri Üniversitesi (KFUPM) Sanayi Tesisleri için Verilen Eğitimler

– Endüstriyel Güvenlik ve İş Sağlığı

– Verimlilik Mühendisliği ve Yönetimi

1997-1999 Uluslararası İslam Üniversitesi (HUM) – Malezya İşletme Yönetimi Bölümünde Yardımcı Docent

1192-1993 Advanced Innovative Technologies, Inc, (AIT), Troy, NewYork Şirketinde; Fiber ve kompozit malzeme konularında gerçekleştirilen araştırmalar

1990-1991 Uluslararası İslam Üniversitesi (HUM) – Malezya İş İdaresi Bölüm Başkanlığı ve Öğretim Üyeliği

1989-1990 Advanced Innovative Technologies, Inc, (AIT), Troy, NewYork Şirketinde; Genel Müdür

1982-1988 Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, NewYor Enstitüsünde; Araştırma Mühendisi

1976-1977 Türkiye'de Hava Kuvvetlerinde Radar Kurulumu Kontrol Mühendisi


KOMİTE ÜYESİ
Haşim ŞAHİN (YÖNETİM KURULU ÜYESİ )


1959 Karaman doğumlu. İlkokul ve ortaokulu Kâzımkarabekir'de bitirdi. Karaman Endüstri Meslek Lisesinden 1976 yılında mezun oldu. 1980 yılında Yüksek Teknik Öğretmen Okulunu bitirdi. Evli ve 4 çocuk babası olan Haşim Şahin aynı zamanda MÜSİAD üyesidir. Çalışma Hayatına 1980 yılında Başlayan Haşim ŞAHİN'in İş özgeçmişi; 1980-1989 yılları arasında Teknik Öğretmenlik

1989 Kombassan Kurucu Üyeliği

1991-2004 yılları arasında Kombassan Holding A.Ş. ve Grup Firmalarında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı

2004-2007 Serbest Ticaret

2007-2016 yılları arasında Kombassan Holding A.Ş. ve Grup Firmalarında Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Başkanlığı


KOMİTE ÜYESİ
FARUK GÜNEŞ (FİNANS DİREKTÖRÜ)


1970 Konya doğumlu. 1994 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. Selçuk Üniversitesi Modern Parasal İktisat ve Bankacılık alanında yüksek lisans yaptı. 1995 1996 yıllar arasında Konya Büyükşehir Belediyesinde Hesap İşlerinde memur olarak çalıştı.

1996 1998 yıllarında Akbank Teftiş Kurulunda müfettiş olarak görev yaptı.

1999 yılında Kombassan Holding Bütçe Finans Direktör Yrd. olarak başladığı görevini Bütçe Finans Direktörü olarak devam ettirmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.