Riskin Erken Saptanması Komitesi

Holding Yönetim Kurulunun 27.06.2013 tarihli kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ hükümleri kapsamında Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesinde görev almak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cihat KIVRAK ‘ın Komite Başkanı ve Finans Direktörü Faruk GÜNEŞ'in Komite üyesi olarak seçilmişlerdir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi;

a) Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.

b) Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

KOMİTE ÜYESİ
FARUK GÜNEŞ (FİNANS DİREKTÖRÜ)


1970 Konya doğumlu. 1994 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. Selçuk Üniversitesi Modern Parasal İktisat ve Bankacılık alanında yüksek lisans yaptı. 1995 1996 yıllar arasında Konya Büyükşehir Belediyesinde Hesap İşlerinde memur olarak çalıştı.

1996 1998 yıllarında Akbank Teftiş Kurulunda müfettiş olarak görev yaptı.

1999 yılında Kombassan Holding Bütçe Finans Direktör Yrd. olarak başladığı görevini Bütçe Finans Direktörü olarak devam ettirmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.