Riskin Erken Saptanması Komitesi

Holding Yönetim Kurulunun 27.06.2013 tarihli kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ hükümleri kapsamında Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesinde görev almak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ömer SERDAR‘ ın Komite Başkanı ve Finans Direktörü Faruk GÜNEŞ' in Komite üyesi olarak seçilmişlerdir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi;

a) Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.

b) Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.
 

Ömer SERDAR

Komite Başkanı

Faruk GÜNEŞ

Komite Üyesi