Denetimden Sorumlu Komite

Holding Yönetim Kurulunun 27.06.2013 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ hükümleri kapsamında Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmuştur. Komitede Yönetim Kurulunun 29.05.2018 tarihli kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Dr. Tahir AYAR ve Sn. Süleyman YILMAZ görev almaktadır.

Sermaye Piyasası Mevzuatına göre;

Denetimden sorumlu komite; ortaklığın muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. Ortaklığın hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşlarının seçimi ve bu kuruluşlardan alınacak hizmetler, denetimden sorumlu komitenin ön onayından geçtikten sonra ortaklık yönetim kuruluna sunulur. Bağımsız denetim kuruluşu; ortaklığın muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli hususları, daha önce ortaklık yönetimine ilettiği Kurulun muhasebe standartları ile genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini, bunların muhtemel sonuçlarını ve uygulama önerisini, ortaklık yönetimiyle arasında gerçekleştirdiği önemli yazışmaları, derhal denetimden sorumlu komiteye yazılı olarak bildirir. Ortaklığın muhasebe ve iş kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak ortaklığa ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, ortaklık çalışanlarının, ortaklığın muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir. Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara mali tabloların, ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak ortaklığın sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir. Denetimden sorumlu komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Denetimden sorumlu komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti ortaklık tarafından karşılanır. Denetimden sorumlu komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak yönetim kuruluna sunulur. Denetimden sorumlu komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir. Denetimden sorumlu komitenin görev ve sorumluluğu, yönetim kurulunun Türk Ticaret Kanunundan doğan sorumluluğunu kaldırmaz.

KOMİTE BAŞKANI
Dr. Tahir AYAR (BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ)


12.04.1950 Akçakoca DÜZCE doğumludur.

1974 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.Türkiye

1982 yılında Polytechnic Üniversitesi – Brooklyn-NewYork'da Makine Mühendisliği dalında master yapmıştır.

1984 yılında Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, NewYork'ta Uygulamalı Mekanik dalında yüksek lisans yapmıştır. Kompozit malzemelerin yapısal ve mekanik analizleri konularında çalışmalar yürütmüştür.

1988 yılında Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, NewYork'tan Yönetim Ekonomisi dalında doktorasını yapmıştır. Ekonomi Yönetim ile Endüstri ve Üretim Mühendisliği alanlarına odaklanmıştır.

Mesleki ve Akademik Tecrübeler

2018 TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAİ) Danışmanlık
2016-2017 Amerikan Şark Üniversitesi (AUS) – Birleşik Arap Emirlikleri

– Mühendislik Ekonomisi

– Endüstriyel Güvenlik

– Mühendislik Yönetimi

1999 – 2016 Kral Fahd Petrol ve Mineraller Üniversitesi (KFUPM) Sanayi Tesisleri için Verilen Eğitimler

– Endüstriyel Güvenlik ve İş Sağlığı

– Verimlilik Mühendisliği ve Yönetimi

1997-1999 Uluslararası İslam Üniversitesi (HUM) – Malezya İşletme Yönetimi Bölümünde Yardımcı Docent

1192-1993 Advanced Innovative Technologies, Inc, (AIT), Troy, NewYork Şirketinde; Fiber ve kompozit malzeme konularında gerçekleştirilen araştırmalar

1990-1991 Uluslararası İslam Üniversitesi (HUM) – Malezya İş İdaresi Bölüm Başkanlığı ve Öğretim Üyeliği

1989-1990 Advanced Innovative Technologies, Inc, (AIT), Troy, NewYork Şirketinde; Genel Müdür

1982-1988 Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, NewYor Enstitüsünde; Araştırma Mühendisi

1976-1977 Türkiye'de Hava Kuvvetlerinde Radar Kurulumu Kontrol Mühendisi

KOMİTE ÜYESİ
Süleyman YILMAZ (BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ)


22/03/1968 Konya doğumludur. 1992 yılında Bilkent Universitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm mezunu olup,

Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen Bireysel Katılım Sermayesi Lisansı'na (İş Meleği) da sahiptir. TOBB bünyesinde kurulmuş olan Girişim Sermayesi Sektör Meclisi üyesi dir.

Şirket fizibilite ve değerleme çalışmalarında, uluslararası bankacılık ve yatırım fonları, özelleştirme ve şirket değerlemeleri, şirket birleşme & devralmaları ve uluslararası proje finansmanı ve iş geliştirme alanlarında uzman, Türkiye'nin KOBİ finansmanı alanında faaliyet gösteren ilk girişim sermayesi fonu- KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KOBİ A.Ş.)'nin kuruluşunda danışman olarak görev almıştır. Hazine Müsteşarlığı, TOBB ve KOBİ A.Ş. ile birlikte üst fonlara kaynak aktarmak amacıyla kurulmasına karar verilen Türkiye Yatırım Fonu'nun kuruluş çalışmalarını yürütmektedir.

İş özgeçmişi aşağıda sunulmuştur.

01/07/1991 -30/09/1991 Arçelik A.Ş. Finansman Müdürlüğü Stajyer

03/08/1992-31/01/1993 Nurol Holding A.Ş. Savunma Destek Grubu Uzman Yardımcısı

01/02/1993-30/04/1995 Nurol Holding A.Ş. Dış Ekonomik İlişkiler Koordinatörlüğü Finans Uzmanı

01/01/1996 – 31/12/2006 Nurol Menkul Kıymetler A.Ş. Ankara Şubesi, Analist

01/01/1997 – 13/12/1998 Nurol Menkul Kıymetler A.Ş. Ankara/Ulus Şubesi Müdürü

14/12/1998 – 06/08/2003 Nurol Holding A.Ş. Dış Ekonomik İlişkiler & İş Geliştirme Müdürü

07/08/2003 – 30/09/2004 EURASIASAT SAM (Turksat 2-A Uydusu) CFO

01/10/2004 – 10/08/2005 KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yatırım Danışmanı, Yatırım Komitesi Üyesi

01/08/2006  - 15/11/2010 Kredi Garanti Fonu İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Onay Komitesi Üyesi

10/08/2005   2020 KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdür, Yatırım Komitesi Üyesi – Devam Ediyor

2012 -2020 TÜBİTAK-TEYDEB Girişim Sermayesi Destekleme Grubu Danışman, GİSDEG Komite Üyesi