Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesinde görev almak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Abdülkadir BULUŞ' un Komite Başkanı olarak, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cihat KIVRAK ve Yatırımcı İlişkiler Yetkilisi Sayın Mahmut DEMİRCAN komite üyeleri olarak seçilmişlerdir.

Kurumsal Yönetim Komitesi;

Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna uygulamaları iyileştirici önerilerde bulunur. Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını koordine eder. Holding Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde, Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin mevzuat gereği oluşturulması gereken Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevleri de Kurumsal Yönetim Komitesince tarafından yerine getirilecektir.

 

Prof.Dr. Abdulkadir BULUŞ

Komite Başkanı

Cihat KIVRAK

Komite Üyesi

Mahmut DEMİRCAN

Komite Üyesi