Bera Holding Paylarının Bölünmesine İlişkin Açıklama

BERA HOLDİNG PAYLARININ BÖLÜNMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA / 24.01.2023

24.01.2023 tarihinde Şirketimize gelen yoğun telefon aramalarında, Bera Holding A.Ş. paylarında %50’ye varan düşüşün nedeninin sorulmasına ilişkin olarak, Ortaklarımızın bilgilendirilmesi amacıyla iş bu açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Mevcut sermayesi 341.600.000 TL olan Bera Holding A.Ş.  tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere sermayesini 341.600.000 TL (%100) bedelsiz sermaye artırımı ile 683.200.000 TL’ye çıkarmıştır. Artırım tarihinde (24.01.2023) payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerine payları oranında (%100) bedelsiz pay olarak dağıtılmış olup, hesaplarına 26.01.2023 tarihinde geçecektir.

%100 oranında Bedelsiz sermaye artışı sonucu, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin sahip oldukları pay adedi 2 katına çıkmış olup, hisse senedi fiyatları da bedelsiz sermaye artırımı oranında yarı yarıya azalmıştır. BERA hisselerinin 23.01.2023 tarihli Borsa kapanış fiyatı 27 TL olarak gerçekleşmiş olup, 24.01.2023 tarihli Borsa açılış fiyatı 13,5 TL olarak işlem görmüştür. Pay adedi 2 katına çıktığı için yeni fiyat ile bu payların çarpılması sonucu bulunacak değere bakıldığında bir kayıp olmadığı anlaşılacaktır.

Örneğin:  X Şahsının 23.01.2023 günü 10 payı vardır ve 1 payın Borsa fiyatı 27 TL’dir. Toplam pay tutarı, 10 x 27 = 270 TL’dir.  Bedelsiz pay verme nedeniyle 24.01.2023 tarihinde bu şahsın 20 payı olacaktır. Bu durumda 1 payın fiyatı 13,5 TL, 20 payın borsa fiyatı ile çarpımı sonucu toplam pay tutarı 20x13,5=270 TL olacaktır. Dolayısıyla sonuç değişmeyecektir.

Pay senetleri Borsa İstanbul’a (BİST) kote edilmemiş Pay Sahipleri, sahip oldukları fiziki hisse senetlerini Borsa İstanbul’a (BİST) kote ettirdikleri zaman, ellerinde fiziki olarak bulundurdukları senetlerinin 16 (on altı) katı yatırım hesaplarına geçecektir.

01.01.2023-01.05.2023 tarihleri arasında Borsa işlemi için gelecek ortaklarımızın veya vekaletlisinin, Borsa işlemleri için istenen evraklara ek olarak, Noter veya Konsolosluklardan alınmış İmza Beyannamesi’ni de yanlarında getirmeleri gerekmektedir.