Fin. Tablolar ve Dipnotlar

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2010-2011

Fin. Tablolar ve Dipnotlar / 2010-2011 / 2010 - 2011 Bağımsız Denetim Raporu

BERA HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN ORTAKLARA DUYURU

SPK kayıtlı sermaye sistemine tabi olan şirketimiz SPK’nun Seri XI No:4 tebliği çerçevesinde sürekli denetlemeye tabi olup, Mali tabloların kurulun liste halinde kamuya duyurduğu bağımsız denetleme kuruluşlarına denetlettirmesi zorunludur. 

Bu çerçeve de şirketimiz 2010 ve 2011 yılı hesaplarının denetlenmesi amacıyla SPK tarafından yayınlanan resmi listede yer alan İrfan bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile Bağımsız Denetim Sözleşmesi yapılmış olup 2010 ve 2011 yılı hesapları bu bağımsız Denetim kuruluşu tarafından incelenmiştir. 

Şirketimizin 2010 ve 2011 yılları Olağan Genel Kurul 2. toplantısı 29/03/2012 tarihinde yapılmış olup SPK tarafından yayınlanan resmi listede yer alan  Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu ile yapılan bağımsız Denetleme Sözleşmesi ve bu Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından verilen, Gündemin 5. maddesine göre 2010 yılı Bağımsız Denetleme Raporu ile Gündemin ve 8. maddesi gereği  2011 yılı Bağımsız Denetleme Raporu Genel Kurul tarafından toplantıya katılanların oy çokluğu ile onaylanmıştır. 

Ekte sunulan 2010 ve 2011 yılı Bağımsız Denetim Raporu özeti ve Bağımsız Denetimden geçmiş 2010 ve 2011 yılları Mali tabloları  SPK’nun Seri XI No:1 Tebliği’nin 49. maddesine istinaden ortaklarımıza ilan olunur.

Kombassan Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı