Fin. Tablolar ve Dipnotlar

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2010-2011

Fin. Tablolar ve Dipnotlar / 2010-2011

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.’NİN  KOMBASSAN SANAYİ TİCARET VE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.’Nİ DEVRALMAK SURETİYLE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN ORTAKLARIN BİLGİLENDİRİLME DUYURUSUDUR.

Kombassan Holding A.Ş.’nin 30/09/2010 tarihli Genel Kurulu ile  Kombassan Sanayi Ticaret ve Yatırım Holding A.Ş.’nin 24/9/2010 tarihli Genel Kurulunda  Kombassan Sanayi Ticaret ve Yatırım Holding A.Ş.’nin tüm aktif ve pasifi ile birlikte devrolmak suretiyle Kombassan Holding A.Ş. ile Birleşmesi için katılanların oybirliği ile karar alınarak sürecin takibi için Yönetim Kurulları yetkili kılınmıştır.

Yönetim Kurulları verilen yetki çerçevesinde 30/06/2011 tarihli Mali Tablolar üzerinden Birleşme işlemi için gerekli çalışmaları başlatmış olup Sermaye Piyasası Mevzuatının Birleşme İşlemlerine ilişkin Seri:I No: 31 sayılı Esaslar tebliğine göre Bağımsız Denetimden Geçmiş 30/06/2011 tarihli Mali Tablolar (İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 30/06/2011 tarihli Mali Tablolar) , Uzman Kuruluş Raporu ( Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.tarafından hazırlanan Uzman Kuruluş Raporu)  ve Türk Ticaret Kanunu mevzuatına göre Mahkeme nezdinde Bilirkişi tesbiti(Konya 3. Asliye Ticaret mahkemesinin 2011/48 D.İş sayılı kararı ile atanan Bilirkişiler tarafından verilen 2011/48 D.İş sayılı Bilirkişi raporu) yaptırılmıştır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu mevzuatına göre 05/10/2011 tarihinde Birleşme Sözleşmesi hazırlanarak onay için Sermaye Piyasası Kurulu’na sunulmuştur.

“Sermaye Piyasası Kurulu’nun 20/01/2012 tarih ve 2/30 sayılı kararı ile Kombassan Holding A.Ş ile Kombassan Sanayi Ticaret ve Yatırım Holding A.Ş’nin Birleşmesi uygun görülerek onay verilmiştir.”

Sermaye Piyasası Mevzuatının  Birleşme İşlemlerine ilişkin Seri:I No: 31 sayılı Esaslar Tebliğinin Pay sahiplerinin bilgilendirilmesini düzenleyen 12. maddesine istinaden Birleşme sözleşmesinin onaylanacağı Genel kurul toplantı tarihinden 30 gün önceden başlamak üzere Birleşme işlemi tamamlanıncaya kadar ilan edilecek  siz sayın ortaklarımızın incelemesine sunulan bilgi ve belgeler aşağıdadır.

KOMBASSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİNİN  KOMBASSAN SANAYİ TİCARET VE YATRIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİNİ DEVİR ALMAK YOLUYLA BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN DUYURU

KOMBASSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİNİN  KOMBASSAN SANAYİ TİCARET VE YATRIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİNİ DEVİR ALMAK YOLUYLA BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN SİRKÜLER

EKLER

1)  Birleşme Sözleşmesi

2) Kombassan Holding A.Ş. 30/06/2011 Tarihli Bağımsız Denetimden Geçmiş Finansal Tablolar ile  sözkonusu Finansal Tablolara ilişkin Bağımsız Denetim Görüş sayfaları

3) Kombassan Sanayi Ticaret ve Yatırım Holding A.Ş. 30/06/2011 Tarihli Bağımsız Denetimden Geçmiş  Finansal Tablolar ile sözkonusu Finansal Tablolara ilişkin Bağımsız Denetim Görüş sayfaları

4) Kombassan Holding A.Ş. 30/09/2011 Tarihli Bağımsız Denetimden Geçmemiş Finansal Tabloları

5) Kombassan Holding A.Ş. 30/09/2011 Tarihli Bağımsız Denetimden Geçmemiş Finansal Tablolara Ait Dipnotlar

6) Kombassan Sanayi Ticaret ve Yatırım Holding A.Ş. 30/09/2011 Tarihli Bağımsız Denetimden Geçmemiş   Finansal Tablolar

7) Kombassan Sanayi Ticaret ve Yatırım Holding A.Ş. 30/09/2011 Tarihli Bağımsız Denetimden Geçmemiş   Finansal Tablolara Ait Dipnotlar

8)   Birleşme Sonrası tahmini Açılış Bilançosu

EKLER

1)  Birleşme Sözleşmesi

2) Kombassan Holding A.Ş. 30/06/2011 Tarihli Bağımsız Denetimden Geçmiş Finansal Tablolar ile  sözkonusu Finansal Tablolara ilişkin Bağımsız Denetim Görüş sayfaları

3) Kombassan Sanayi Ticaret ve Yatırım Holding A.Ş. 30/06/2011 Tarihli Bağımsız Denetimden Geçmiş  Finansal Tablolar ile sözkonusu Finansal Tablolara ilişkin Bağımsız Denetim Görüş sayfaları

4) Kombassan Holding A.Ş. 30/09/2011 Tarihli Bağımsız Denetimden Geçmemiş Finansal Tabloları

5) Kombassan Holding A.Ş. 30/09/2011 Tarihli Bağımsız Denetimden Geçmemiş Finansal Tablolara Ait Dipnotlar

6) Kombassan Sanayi Ticaret ve Yatırım Holding A.Ş. 30/09/2011 Tarihli Bağımsız Denetimden Geçmemiş   Finansal Tablolar

7) Kombassan Sanayi Ticaret ve Yatırım Holding A.Ş. 30/09/2011 Tarihli Bağımsız Denetimden Geçmemiş   Finansal Tablolara Ait Dipnotlar

8)   Birleşme Sonrası tahmini Açılış Bilançosu


Ayrıca Birleşme İşlemlerine ilişkin Seri:I No: 31 sayılı Esaslar Tebliği gereğince Birleşmeye taraf Kombassan Holding A.Ş. ile Kombassan Sanayi Ticaret ve Yatırım Holding A.Ş.’nin ;

Son 3 yıllık Mali Tabloları,
Bağımsız Denetim Raporları,
Faaliyet Raporları,
Birleşmeye esas Mali Tablolara ilişkin Bağımsız denetim Raporları,
Bilirkişi Raporu,
Uzman Kuruluş Raporu,
Birleşmenin İktisadi ve hukuki gerekçelerini ortaya koyan Yönetim Kurulu Raporu,
Duyuru Metni,
30/09/2011 tarihli Mali Tablolar,
Birleşmeden itibaren 3 yıllık hedeflerin ortaya konulduğu tahmini Mali Tablolar,
Birleşme Sonrası tahmini Açılış Bilançosu.

Birleşme Sözleşmesinin onaylanacağı 09-03-2012 tarihli Genel Kurul Toplantısından 30 gün öncesinden başlamak üzere pay sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla şirketimiz merkez adresinde incelemeye açık tutulmaktadır.