KAP-Özel Durum Açıklamaları_

2024 Yılı
2023 Yılı
2022 Yılı
2021 Yılı
2020 Yılı
2019 Yılı
2018 Yılı
2017 Yılı
2016 Yılı
2015 Yılı
2014 Yılı
2013 Yılı
2012 Yılı

KAP-Özel Durum Açıklamaları / 2020 Yılı

KONYA KAĞIT A.Ş ANA SÖZLEŞME TADİLİ İÇİN SPK BAŞVURU KAP İLANI / 30.12.2020
Ünvan Tadili Hakkında / 21.12.2020
Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketlerine İlişkin Bildirim / 11.12.2020
Bera Holding A.Ş Meram VD 2020_03 Dönem Gelir Tablosu Verilmesi Hak. / 17.11.2020
BERA HOLDİNG A.Ş 2020_03 DÖNEM GELİR TABLOSU / 17.11.2020
HOLDİNG HİSSELERİNİN MSCI TURKEY LİSTESİNE GİRMESİ HAKKINDA / 12.11.2020
2020-3 Dönem Sorumluluk Beyanı / 09.11.2020
Adaçal A.Ş Yatırım Bilgi Güncellemesi / 04.11.2020
Golda A.Ş. Fason Üretim Anlaşması / 02.09.2020
Komel A.Ş. Sermaye arttırımı açıklaması / 20.08.2020
Nakdi Sermaye artırımı başvurusunun kaldırılmasına İlişkin SPK onayı / 20.08.2020
2020-2. Dönem Sorumluluk Beyanı KAP Açıklaması / 19.08.2020
2020-2. Dönem Finansal Rapor Kap Bildirimi / 19.08.2020
2020-2. Dönem Faaliyet Raporu KAP Açıklaması / 19.08.2020
Bera Holdin A.Ş. 2020 Yılı 2. Dönem Gelir Tablosu
İSO 2019 İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesindeki Grup Şirketlerimiz / 13.08.2020
Bağımsız Denetim Kuruluşunun TTSG Tescili Hk / 11.08.2020
Sermaye Artırımı İptal Kararı KAP BİLDİRİMİ / 10.08.2020
Sermaye Artırımı İptal Kararı / 10.08.2020
01.01.2020 - 31.12.2020 Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi Hk / 04.08.2020
2019 Yılı Kar Dağıtımına İlişkin KAP Açıklaması / 29.07.2020
2019 Genel Kurul 2. Toplantı Sonucu KAP Açıklaması / 29.07.2020
Komyapı A.Ş. TOKİ İhale Alımı / 28.07.2020
MPG 6 adet Kurtarıcı Teslimi / 28.07.2020
Kompen A.Ş. İş Alımı Hk. / 24.07.2020
Grup Şirketlerinin Holding İştirak Hissesi Satışı Açıklaması / 24.07.2020
Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Açıklaması / 17.07.2020
Kaydileştirme İçin Gerekli Belgeler / 02.07.2020
Fiziki Hisse Senetlerinin Kaydileştirilmesine İlişkin KAP İlanı / 02.07.2020
2019 Yılı Genel Kurul 2. Toplantı KAP İlanı / 01.07.2020
2019 Yılı Genel Kurul 1. Toplantı Erteleme KAP İlanı / 01.07.2020
MPG A.Ş. 5 Adet Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı Teslimi / 23.06.2020
Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor / 23.06.2020
İzahname 59-116 Sayfalar / 23.06.2020
İzahname 1-58 Sayfalar/ 23.06.2020
İzahname / 23.06.2020
Fon Kullanımına İlişkin Rapor / 23.06.2020
Bedelli Sermaye Artırımı SPK Başvurusunun KAP İlanı / 23.06.2020
Bedelli Sermaye Artırımı Yönetim Kurulu Kararı / 15.06.2020
Bera Otel Tekrar Faaliyete Başlama Hk / 10.06.2020
01.01.2020-31.03.2020 Dönemi Konsolide Finansal Tablolar ve Konsolide Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı / 08.06.2020
Bera Holding A.Ş. 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Davet KAP Açıklaması / 29.05.2020
Şirket Genel Bilgi Formu / 21.05.2020
Kurumsal Yönetim Komitesi Üye Değişikliği / 21.05.2020
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Güncelleme / 21.05.2020
Mpg A.Ş. 8 Adet Kurtarıcı Teslimi / 20.05.2020
2020 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki Gelir Tablosu / 13.05.2020
Bera Holding 2020-1. Dönem Gelir Tablosu / 13.05.2020
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) / 10.04.2020
Kurumsal Yönetim Komitesi Üye Değişikliği / 10.04.2020
Golda A.Ş. ve Kardelen A.Ş. Kapasite Artırımı / 10.04.2020
MPG 5 Adet Kurtarıcı Teslimi Hk. / 10.04.2020
MPG A.Ş. 4 adet Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı Teslimi / 23.03.2020
Bera Otel Misafir Kabulüne Ara Verme / 23.03.2020
2020 Yılı Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi / 16.03.2020
Golda Gıda A.Ş. Basın Açıklaması / 10.03.2020
Golda A.Ş. Özel Durum Açıklaması / 13.03.2020
2019 Yılı Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim / 10.03.2020
Herhamgi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi 2019 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki Gelir Tablosu / 18.02.2020
Bera 2019 4. Dönem Gelir Tablosu / 18.02.2020
Komyapı A.Ş. Temsilci Değişikliği / 05.02.2020
Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Değişikliği Hk. / 29.01.2020
Finansal Duran Varlık Satış (Yenipark Turizm San.Tic.A.Ş. Hisselerinin devri) Hk. / 03.01.2020