KAP-Özel Durum Açıklamaları_

2024 Yılı
2023 Yılı
2022 Yılı
2021 Yılı
2020 Yılı
2019 Yılı
2018 Yılı
2017 Yılı
2016 Yılı
2015 Yılı
2014 Yılı
2013 Yılı
2012 Yılı

KAP-Özel Durum Açıklamaları / 2021 Yılı

Şirket Genel Bilgi Formu (Bağlı Ortaklıklar,Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler) KAP Açıklaması / 29.12.2021
Şirket Genel Bilgi Formu (Bağlı Ortaklıklar,Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler) KAP Açıklaması / 24.12.2021
Şirket Genel Bilgi Formu (Bağlı Ortaklıklar,Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler) KAP Açıklması / 23.12.2020
Bağlı Ortaklığımız Bera Turizm İnşaat Seyehat Tic.A.Ş'nin Maddi Duran Varlık Satışı Hakkında KAP Açıklaması / 21.12.2012
Şirket Genel Bilgi Formu (Bağlı Ortaklıklar,Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler) KAP Açıklaması / 17.12.2021
Şirket Genel Bilgi Formu (Bağlı Ortaklıklar,Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler) KAP Açıklaması / 08.12.2021
Bağlı Ortaklığımız Konya Kağıt San.ve Tic. A.Ş'ye Pay Tebliğinin 5/6 Maddesi Uyarınca Yapılan Ödeme Hakkında KAP Açıklaması / 29.11.2021
Bağlı Ortaklığımız Konya Kağıt San.ve Tic.A.Ş'nin Halka Arz Sonuçları Hakkında KAP Açıklaması / 22.11.2021
Her Hangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Hakkında KAP Açıklaması
Bera Holding A.Ş 01.01.2021-30.09.2021 Dönemi Gelir Tablosu / 17.11.2021
Bera Holding A.Ş Konsolide Faaliyet Raporu 30.09.2021 (Düzeltilmiş) KAP Açıklaması
Konya Kağıt A.Ş. Halka Arz Başvuru Kabulü Hk. KAP Açıklaması
Bera Holding A.Ş Sorumluluk Beyanı 30.09.2021 KAP Açıklaması / 09.11.2021
Bera Holding A.Ş Konsolide Faaliyet Raporu 30.09.2021 KAP Açıklaması / 09.11.2021
Bera Holding A.Ş Konsolide Finansal Rapor ve Dipnotlar 30.09.2021 KAP Açıklaması / 09.11.2021
Şirket Genel Bilgi Formu (Bağlı Ortaklıklar,Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin) KAP Aaçıklaması / 03.11.2021
Mahkemelerden Tahsil Edilen Tutarlar Hakkında KAP Açıklaması 31.10.2021 / 03.11.2021
Şirket Genel Bilgi Formu (Bağlı Ortaklıklar,Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler) KAP Açıklama Metni / 08.10.2021
Dolaylı İştirakimiz Anadolu Rulman A.Ş'nin bir kısım hisselerinin Edinimi hakkında KAP Açıklama Metni / 08.10.2021
Şirket Genel Bilgi Formu (Bağlı Ortaklıklar,Finansal Furan Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin) KAP Açıklaması / 06.10.2021
Bağlı Ortaklığımız Konya Kağıt A.Ş'nin Halka Arz Kapsamında Sermaye Piyasası Kuruluna ve Borsa İstanbul A.Ş'ye Başvurusu Hakkında KAP Açıklaması / 15.09.2021
Grup Firmalarımızdan Golda Gıda A.Ş'nin World Food İstanbul Fuarına Katılımı Hakkında KAP Açıklaması / 10.09.2021
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) Yönetim Kurulu-1 KAP Açıklaması / 02.09.2021
31.08.2021 tarihi itibariyle Mahkemelerden Tahsil Edilen Tuarlar Hakkında KAP Açıklaması / 02.09.2021
Şirket Genel Bilgi Formu (Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri) KAP Açıklaması / 01.09.2021
Şirket Genel Bilgi Formu (Bağlı Ortaklıklar,Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin) KAP Açıklaması / 27.08.2021
Bera Holding A.Ş 01.01.2021-30.06.2021 Konsolide Finansal Rapor ve Dipnotlar KAP Açıklaması / 19.08.2021
Bera Holding A.Ş 01.01.2021-30.06.2021 Konsolide Faaliyet Raporu KAP Açıklaması / 19.08.2021
Bera Holding A.Ş 01 01 2021-30 06 2021 Konsolide Finansal Tablolar Sorumluluk Beyanı KAP Açıklaması / 19.08.2021
Bera Holding A.Ş 01.01.2021-30.06.2021 Dönemi Gelir Tablosu / 16.08.2021
2021_02 Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Gelir Tablosu Verilmesi Hakkında KAP Açıklaması / 16.08.2021
Grup Firmalarımızdan MPG A.Ş'nin IDEF 2021 Fuarına Katılımı Hakkında KAP Açıklaması / 16.08.2021
Bağlı Ortaklığımız Konya Kağıt A.Ş. Paylarının Halka Arzı'na İlişkin Takvimin Güncellenmesi Hk.KAP Açıklaması / 09.08.2021
01.01.2021 - 31.12.2021 Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin TTSG İlanı Hk.KAP Açıklaması / 07.07.2021
İstanbul Sanayi Odası Tarafından Yayınlanan 2020 Yılı Türkiye'nin İkinci 500 Sanayi Kuruluşu Sıralamasında Yer alan Grup Şirketlerimiz Hk. KAP Açıklaması / 06.07.2021
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Güncelleme (Komiteler) KAP Açıklaması / 02.07.2021
2021 Yılı Bağımsız Denetim Kuruluşunun Tescili Hakkında KAP Açıklaması / 02.07.2021
Şirket Genel Bilgi Formu (Yönetim Kurulu) KAP Açıklaması
Yönetim Kurulu Özgeçmişleri
Yönetim Kurulu ve Komiteler / 02.07.2021
Yönetim Kurulu ve Komitelere İlişkin KAP İlanı / 02.07.2021
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Tesciline İlişkin KAP Açıklaması / 02.07.2021
İştiraklerimizden Konya Kağıt A.Ş'nin Halka Arz Kapsamında SPK ve BİST Başvurusu KAP Açıklama Metni / 01.07.2021
Grup Firmalarımızdan Kompen A.Ş'nin İş Alımı Hakkında KAP Açıklaması 2 / 01.07.2021
Grup Firmalarımızdan Kompen A.Ş'nin İş Alımı Hakkında KAP Açıklaması 1 / 01.07.2021
Holding Paylarının Fiyatlarındaki Düşüş Hakkında KAP Açıklaması / 18.06.2021
2021 Yılı Bağımsız Denetim Kuruluşunun Kabulü Hakkında KAP İlan Metni / 17.06.2021
2020 Yılı Kar Dağıtım Tablosu 2 / 17.06.2021
2020 Yılı Kar Dağıtım Tablosu 1 / 17.06.2021
2020 Yılı Kar Dağıtım KAP İlan Metni / 17.06.2021
Mahkemelerden Tahsil Edilen Tutarlar Hk / 01.06.2021
2021 Yılı 1.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Gelir Tablosu Verilmesi Hak.KAP Açıklaması / 31.05.2021
Bera Holding A.Ş 01.01.2021 - 31.03.2021 Dönemi Gelir Tablosu 2021 Yılı 1.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Gelir Tablosu Verilmesi Hak.KAP Açıklaması / 31.05.2021
2021-1. Dönem Sorumluluk Beyanı
2021-1. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu KAP Açıklaması / 25.05.2021
2020 Yılı 2. Toplantı Çağırısı KAP İlanı / 24.05.2021
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Erteleme KAP İlanı / 24.05.2021
Mahkemelerden tahsil edilen tutarlar hk. (güncelleme) / 10.05.2021
Mahkemelerden Tahsil Edilen Tutarlar Hakkında KAP Açıklaması / 04.05.2021
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Erteleme ve Yeni Toplantı Çağrı Kararı Hk. / 29.04.2021
Bera Holding A.Ş 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Ertelenmesi hk. / 29.04.2021
Şirket Genel Bilgi Formu / 26.04.2021
Yönetim Kurulu Başkanı Divapan A.Ş. Temsilci Değişikliği Hk. / 26.04.2021
Konya Kağıt A.Ş Ana Sözleşme Tadili SPK Onayı Hk. / 19.04.2021
Grup Şirketlerimizden MPG A.Ş nin Savunma Sanayi Başkanlığı İle Sözleşme İmzalaması Hk. / 16.04.2021
Bera Holding A.Ş 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı KAP İlanı / 16.04.2021
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin KAP Bildirimi / 09.04.2021
2021 Yılı İçin Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi ile İlgili Özel Durum Açıklaması / 01.04.2021
Mahkemelerden Tahsil Edilen Tutarlar Hk. / 01.04.2021
01.01.2020 31.12.2020 Finansal Tablolar ve - veya Dipnot Değişikliği Hk Bildirim / 26.03.2021
Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği / 26.03.2021
Sorumluluk Beyanı / 10.03.2021
Kar Payı Dağıtım işlemlerine ilişkin bildirim / 10.03.2021
Mahkemelerden Tahsil Edilen Paralar Hakkındaki Kap Açıklaması / 01.03.2021
Bera Holding AŞ 2020 04 Dönem Gelir Tablosu / 16.02.2021
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketlerine İlişkin Kap Açıklaması / 05.02.2021
Konya Kağıt A.Ş nin Halka Arzı İçin Halk Yatırım A.Ş ile Halka Arz Aracılık Sözleşmesi imzalanması hk. / 22.01.2021
DAVALARDAN TAHSİL EDİLEN TUTARLAR İLE İLGİLİ KAP AÇIKLAMASI / 14.01.2021