KAP-Özel Durum Açıklamaları

2024 Yılı
2023 Yılı
2022 Yılı
2021 Yılı
2020 Yılı
2019 Yılı
2018 Yılı
2017 Yılı
2016 Yılı
2015 Yılı
2014 Yılı
2013 Yılı
2012 Yılı

KAP-Özel Durum Açıklamaları / 2022 Yılı

Bera Holding A.Ş 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Uyum Raporu
Bağlı Ortaklığımız Golda Gıda A.Ş'nin Halka Arzı Amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna Başvurulması İle İlgili KAP İlanı / 29.12.2022
Bağlı Ortaklığımız MPG Makine İml. San. ve Tic. A.Ş.'nin OSBÜK-OSB Yıldızları Araştırması Ödülü Alması Hk. / 27.12.2022
Konsolide Maddi Duran Varlıkların Değerlemesi Hk / 23.12.2022
Bağlı Ortaklığın Sermaye Artırımı Hk / 20.12.2022
Finansal Duran Varlık Satışı / 19.12.2022
BERA 2021 Yılı Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi Araştırması / 12.12.2022
Özel Endüstri Bölgesi Statüsü Verilmesi İçin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na Başvuru / 29.11.2022
Özel Endüstri Bölgesi Statüsü Verilmesi İçin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na Yapılacak Başvuru Kapsamında Yatırım Taahhüdü Hk. / 21.11.2022
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri / 18.11.2022
BERA 30.09.2022 Gelir Tablosu / 16.11.2022
2022 Yılı 3.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Gelir Tablosu Verilmesi Hk. / 16.11.2022
01.01.2022-30.09.2022 Dönemi Konsolide Finansal Tablolar ve Konsolide Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı KAP / 08.11.2022
01.01.2022 - 30.09.2022 Dönemi Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları KAP / 08.11.2022
01.01.2022 - 30.09.2022 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu Hakkında KAP / 08.11.2022
Konsolide Maddi Duran Varlıkların (Gayrimenkuller ile Tesis,Makine ve Teçhizatın) Değerlemesi ile ilgili olarak Sözleşme imzalanması Hakkında / 07.11.2022
Bağlı Ortaklığımız Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Halka Arzı Kapsamında Çalışmalara Başlanması Hk. / 07.11.2022
Bera Holding A.Ş. nin Bağlı Ortaklık ve İştiraklerinin Güneş Enerjisi Santrali (GES) Yatırımları Hk. / 03.11.2022
Golda Gıda A.Ş. nin Güneş Enerjisi Santrali (GES) Yatırımı Hk. / 02.11.2022
Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin SPK Başvurusu / 24.10.2022
Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim / 13.10.2022
BERA Şirket Genel Bilgi Formu / 27.09.2022
Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri San.Tic. A.Ş.'nin Expodeco 2022 Fuarına Katılımı Hk / 22.09.2022
Konya Kagıt Karbon Ayak İzi Sertifikası
Konya Kağıt San. ve Tic. A.Ş. Kurumsal Karbon Ayak İzi Sertifikası Hk. / 12.09.2022
Bera Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu / 28.08.2022
Bera Holding A.Ş.01.01.2022-30.06.2022 Dönemi Sorumluluk Beyanı / 18.08.2022
01.01.2022-30.06.2022 Dönemi Sınırlı Denetimden Geçmiş Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar / 18.08.2022
BERA 30.06.2022 Gelir Tablosu / 17.08.2022
2022 Yılı 2.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Gelir Tablosu Verilmesi Hk / 17.08.2022
2021 yılı Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO İkinci 500) Sıralamasında Yer Alan Grup Şirketlerimiz / 19.07.2022
Golda Gıda San.ve Tic.A.Ş.'nin Maddi Duran Varlık Satışı Hakkında / 19.07.2022
Bera Holding A.Ş. Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi / 04.07.2022
Bağlı Ortaklığımız Komyapı İnşaat A.Ş.'nin Yeni İş Alımı ve Sözleşme İmzalanması Hk. / 04.07.2022
MPG Makine A.Ş.'nin Türkiye'nin Ar-Ge Harcamaları En Yüksek Şirketleri Arasında Yer Alması Hk / 30.06.2022
Bera Holding A.Ş. Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri KAP / 29.06.2022
Bera Holding A.Ş. BDDK'nın 24.06.2022 Tarih ve 10250 Sayılı Kararı Kapsamında Yapılan Açıklama Hk. / 28.06.2022
2022 Yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Genel Kurulca Onaylanması Hakkında Güncelleme KAP duyurusu / 24.06.2022
Bera Holding A.Ş. Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Tescili ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde İlanı / 24.06.2022
Bera Holding A.Ş. 2021 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantısının Tescili / 24.06.2022
2021 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantı Sonucu Hakkında / 23.06.2022
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi / 23.06.2022
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim / 23.06.2022
BERA HOLDİNG A.Ş. ile Bağlı Ortaklık ve İştiraklerinde Yapılacak Olan Ücret Artışı Hakkında Kap Açıklaması / 16.06.2022
Katlanabilir Kutu Kartonu Yatırımı ile Baz ve Dekor Kağıt Yatırımı Hakkında KAP Açıklaması / 08.06.2022
Anadolu Rulman İmalat San.ve Tic.A.Ş Aktifinde Kayıtlı Olan Taşınmazın Satışı Hakkında / 26.05.2022
Konya Kağıt A.Ş. Maddi Duran Varlık Satımı KAP Açıklaması / 26.05.2022
Şirket Genel Bilgi Formu KAP / 25.05.2022
Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri San.ve Tic. A.Ş' nin Sermaye Artırımı Hakkında KAP / 25.05.2022
2021 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantı Çağrısı KAP ilanı / 24.05.2022
2021 Yılı Olağan Genel kurul Toplantısının Çoğunluk Sağlanamaması Nedeniyle Ertelenmesi / 24.05.2022
BERA HOLDİNG 31.03.2022 Gelir Tablosu / 16.05.2022
BERA HOLDİNG 2022 Yılı 1.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Gelir Tablosu Verilmesi KAP Duyurusu / 16.05.2022
Sorumluluk Beyanı (Konsolide) KAP Bildirimi / 10.05.2022
Finansal Rapor KAP Bildirimi / 10.05.2022
Faaliyet Raporu (Konsolide) KAP Bildirimi / 10.05.2022
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Güncelleme KAP / 28.04.2022
2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı KAP Bildirimi / 26.04.2022
Konya Kağıt A.Ş. 2021 Olağan Genel Kurul İşlemlerine İlişkin KAP Bildirimi / 13.04.2022
Bera Kar Payı Dağıtım Güncelleme / 23.03.2022
Kar Dagitim Tablosu / 23.03.2022
BERA Kar Dağıtım Duyurusu KAP / 23.03.2022
Bera Holding A.Ş. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi / 21.03.2022
2021 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Kap Duyurusu / 17.03.2022
KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim / 16.03.2022
Sorumluluk Beyanı KAP açıklaması (Konsolide) / 10.03.2022
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu KAP açıklaması / 10.03.2022
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu KAP açıklaması / 10.03.2022
Faaliyet Raporu (Konsolide) - KAP açıklaması / 10.03.2022
01.01.2021 - 31.12.2021 Dönemi Konsolide Bağımsız Denetim Raporu ve Dipnotlar KAP açıklaması / 10.03.2022
KONKA_Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu Hakkında / 10.03.2022
Bağlı Ortaklığımız Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2021 Yılı Mali Verileri Hakkında / 01.03.2022
Bera Holding A.Ş 2021 Yılı 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Gelir Tablosu Verilmesi Hakkında KAP Açıklaması / 22.02.2022
Bera Holding A.Ş 01.01.2021 - 31.12.2021 Dönemi Gelir Tablosu / 22.02.2022
Grup Şirketlerimizin Kur Korumalı TL Mevduat Hesabına Katılımı Hak / 17.02.2022
İştirakimiz Golda Gıda San.ve Tic.A.Ş Tarafından İmzalanan Gayrimenkul Satışı Hk / 28.01.2022
İştirakimiz Golda Gıda San.ve Tic.A.Ş.Tarafından İmzalanan Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Hakkında KAP Açıklaması / 27.01.2022
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 KAP Açıklaması / 19.01.2022
Kurumsal Yönetim Komitesi Üye Değişikliği Hakkında KAP Açıklaması / 19.01.2022
Şirket Genel Bilgi Formu Güncelleme KAP Açıklaması / 06.01.2022