KAP-Özel Durum Açıklamaları_

2024 Yılı
2023 Yılı
2022 Yılı
2021 Yılı
2020 Yılı
2019 Yılı
2018 Yılı
2017 Yılı
2016 Yılı
2015 Yılı
2014 Yılı
2013 Yılı
2012 Yılı

KAP-Özel Durum Açıklamaları / 2023 Yılı

Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kredi Derecelendirme KAP Bildirimi
Konya Kağıt Kredi Derecelendirme KAP
2023 Yılı 3.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Gelir Tablosu Verilmesi Hk KAP Açıklaması
Bera Holding A.Ş 01.01.2023-30.09.2023 Dönemi Gelir Tablosu-1
01.01.2023-30.09.2023 Dönemi Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları KAP Açıklaması
01.01.2023-30.09.2023 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu KAP Açıklaması
01.01.2023-30.09.2023 Dönemi Konsolide Finansal Tablolar ve Konsolide Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı KAP Açıklaması
2022 yılı Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO İkinci 500) Sıralamasında Yer Alan Grup Şirketlerimiz Hk
Özel Endüstri Bölgesi Statüsü Verilmesi İçin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na Yapılan Başvuru Hakkında KAP Açıklaması
Bağlı Ortaklığımız Golda Gıda San. Ve Tic A.Ş. Paylarının Halka Arzına İlişkin Esas Sözleşme Tadil Tasarısının SPK Onayı Hakkında
Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu 30.06.2023 Düzeltme
Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi Hakkında KAP Açıklaması
Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu
Bera Holding A.Ş.01.01.2023-30.06.2023 Dönemi Konsolide Finansal Tablolar ve Konsolide Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı Hak.KAP Açıklaması
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler Güncelleme 21.08.2023
01.01.2023-30.06.2023 Dönemi Sınırlı Denetimden Geçmiş Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları KAP Açıklaması
01.01.2023-30.06.2023 Dönemi Konsolide Faaliyet Raporu Hak.KAP Açıklaması
Bera Holding A.Ş 01.01.2023-30.06.2023 Dönemi Gelir Tablosu
2023 Yılı 2.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Gelir Tablosu Verilmesi Hakkında KAP Açıklaması
Bağlı Ortaklığımız MPG Makine Prod.ve Mak.İml.San.ve Tic.A.Ş'nin IDEF-2023 Savunma Sanayi Fuarına Katılımı Hakkında KAP Açıklaması
Bağlı Ortaklıklarımızdaki Sermaye Artırımları Hakkında KAP Açıklaması
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar Şirket Genel Bilgi Formu Güncelleme
Bağlı Ortaklığımız Konya Kağıt San.ve Tic.A.Ş'nin Dekor Kağıt Yatırımı,Enerji ve Buhar Üretimi Tesisi Entegre Projesi İnceleme Değerlendirme Süreci Hakkında KAP Açıklaması
Bağlı Ortaklığımız Komyapı İnşaat A.Ş'nin Sermaye Artırımı Hakkında
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler Güncelleme KAP Açıklaması
Bağlı Ortaklığımız Komyapı İnşaat A.Ş'nin Sermaye Artırımı Hakkında KAP Açıklaması
İstanbul Güneşli Tesislerimize yapılan Güneş Enerjisi Santrali (GES) Yatırımı Hakkında
Bağlı Ortaklık ve İştiraklerimizdeki Güneş Enerjisi Santrali (GES) Yatırımları Hakkında
Bağlı Ortaklığımız Golda Gıda A.Ş'nin Güneş Enerjisi Santrali (GES) Yatırımı Hakkında
2022 Yılı Olağan Genel kurul Toplantısının Çoğunluk Sağlanamaması Nedeniyle Ertelenmesi Hakkında
Bera Holding A.Ş Şirket Genel Bilgi Formu Güncelleme (Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler)
Bağlı Ortaklığımız Konya Petrol San.ve Tic.A.Ş'nin Sermaye Artırımı Hakkında
Bağlı Ortaklığımız Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri San.ve Tic.A.Ş'nin İş Alımı Hakkında
Bera Holding A.Ş 01 01 2023 31 03 2023 Dönemi Gelir Tablosu
2023 Yılı 1.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Gelir Tablosu Verilmesi Hk.KAP İlan Metni
Bağlı Ortaklığımız Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Dekor Kağıt Yatırımı, Enerji ve Buhar Üretim Tesisi Entegre Projesi İnceleme Değerlendirme Komisyonu Toplantısı Hakkında
Konya Kağıt San.ve Tic. A.Ş MEB İhale Alımı Hakkında
Bağlı Ortaklığımız MPG Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin 8x8 Tekerlekli Kurtarıcı Araç Teslimi Hakkında KAP İlanı
Bera Holding A.Ş. Pay Geri Alım Bildirimi
Şirket Genel Bilgi Formu (İletişim Bilgileri Güncelleme)
Bera Holding A.Ş 2022 Yılı Kar Payı Dağıtımı
01.01.2023-31.12.2023 Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi / 14.04.2023
Kısmi Bölünme Yoluyla Finansal Duran Varlık Edinimi KAP İlanı / 14.04.2023
Bağlı Ortaklıklar,Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler / 14.04.2023
Konya Kağıt'A.Ş nin Pay Geri Alım KAP / 30.03.2023
2022 Yılı Finansal Tablolar Kap /10.03.2023
2022 Yılı Faaliyet Raporu Kap / 10.03.2023
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu / 10.03.2023
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu / 10.03.2023
2022 yılı Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu / 10.03.2023
2022 yılı Sürdürülebilirlik Uyum Raporu / 10.03.2023
Sorumluluk Beyanı KAP Bildirimi / 10.03.2023
Bera Holding A.Ş Payların Geri Alımına İlişkin KAP Açıklaması (güncelleme) / 01.03.2023
Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim_Bera Holding / 28.02.2023
Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim_Konya Kağıt / 28.02.2023
Deprem Bölgesine Yapılan Ayni Yardım KAP / 08.02.2022
Bera Holding Esas Sözleşmesi 2023 / 07.02.2023
Yürürlükteki Esas Sözleşme KAP / 07.02.2023
Sermaye Artırım Tescili Hk. / 30.01.2023
Dekor Kağıt Yatırımı, Enerji ve Buhar Üretim Tesisi Entegre Projesi İlgili ÇED Raporunun Görüşe Açılması 24.01.2023
Dekor Kağıt Yatırımı, Enerji ve Buhar Üretim Tesisi Entegre Projesi İlgili ÇED Süreci Bildirimi / 23.01.2023
Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 24.01.2023 olarak revize edilmiştir. / 23.01.2023
Bera Holding A.Ş. İhraç Belgesi / 23.01.2023
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi KAP Duyurusu / 23.01.2023
Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim / 20.01.2023
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na Yapılan Başvuru Hk. / 20.01.2023