KAP-Özel Durum Açıklamaları_

2024 Yılı
2023 Yılı
2022 Yılı
2021 Yılı
2020 Yılı
2019 Yılı
2018 Yılı
2017 Yılı
2016 Yılı
2015 Yılı
2014 Yılı
2013 Yılı
2012 Yılı

KAP-Özel Durum Açıklamaları / 2024 Yılı

İştirakimiz Muratlı Karton Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. İle CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. arasında GES Kurulumu Sözleşmesi H.K.
2023 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantı Çağrısı Hk.KAP İlan Metni
Bera Holding A.Ş 01.01.2024-31.03.2024 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu Hk. KAP İlan Metni
Bera Holding A.Ş 01.01.2024-31.03.2024 Dönemi Konsolide Finansal Tablolar ve Konsolide Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı KAP İlan Metni
Bera Holding A.Ş 01.01.2024-31.03.2024 Dönemi Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları KAP İlan Metni
Bera Holding A.Ş. Bağımsız Denetim Şirketinin Belirlenmesi KAP Açıklaması
Bera Holding A.Ş. 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı KAP Bildirimi
Bera Holding A.Ş. 2023 Yılı Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu 2023
Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
Kurumsaş Yönetim Bilgi Raporu 2023
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2023
Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu
Finansal Rapor 2023
Faaliyet Raporu (Konsolide) 2023
Bera Holding A.Ş. Grup Şirketler GES Yatırımı Hakkında
2024 Yılı 1.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Gelir Tablosu Verilmesi Hakkında
Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Paylarının Halka Arzına İlişkin Borsa İstanbul Başvurusu
Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin SPK başvurusu
Grup Şirketlerimizden Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin paylarının halka arzı için Halka Arza Aracılık ve Finansal ve Finansal Danışmanlık Sözleşmesi
Grup Şirketimiz Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin SPK başvurusu
Grup Şirketlerimizden Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Halka Arz Aracılık Sözleşmesi İmzalaması Hakkında
Golda Gıda İş Sözleşmesi İmzalanması Hakkında
Grup Şirketlerimizden Taçhan Turizm Hizmetleri Ticaret A.Ş. Aktifindeki 5700 Ada 2-5-8 Nolu Parsellerin İmar Onayı
Grup Şirketlerimizden MPG Makina A.Ş'nin Zırhlı Araç İhalesi Teslimatı Tamamlanması Hk
Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. Pay Geri Alım Programı Kapsamında Alınan Payların Satımı KAP Açıklaması
Bera Holding A.Ş. - Adaçal Endüstriyel Mineraller Sanayi Ticaret A.Ş. Yeni İş İlişkisi KAP Bildirimi
KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Güneşli Şube Kapasite Artışı Hakkında KAP Açıklaması
Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. Pay Geri Alım Bildirimi - 10.01.2024
Konya Kağıt A.Ş.Pay Geri Alımı Hakkında KAP Bildirimi
Bera Holding A.Ş.Payların Geri Alımı Hakkında KAP Bildirimi